Sąd rodzinnego

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów ustalana jest w oparciu o potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe obu rodziców...

Komentarze: 0
Ocena: brak